Hekim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan reçeteler ödenmeyecek

SGK tarafından yapılan duyuruda MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde reçete kayıtlarında hekim bilgisi bulunmayan veya hatalı bilgisi olan hekimler tarafından düzenlenen reçetelerin karşılanmayacağı belirtildi.

SGK Tarafından yapılan duyurudur:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

Kurumumuz ile protokollü üniversitelere bağlı 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucuları ve Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan tüm hekim ve diş hekimi bilgilerinin MEDULA sistemine kaydedilmesini teminen Türkiye’deki tüm Doktor, Uzman Doktor ve Diş Doktoru bilgileri, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemindeki (ÇKYS) bilgileri dikkate alınarak MEDULA sistemindeki Doktor Bilgi Bankası güncellenmiş ve Kurumumuzca yapılacak olan düzenlemelerin işlevselliğini sağlamak amacıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan tüm hekim ve dişhekimi bilgilerinin MEDULA sistemine kaydının yapılması istenilmiştir.

Kurumumuz tarafından 01.03.2010 tarihinden sonra Kurumumuz hak sahiplerine yazılan reçeteler için; muayenenin yapıldığı tesisin Kurumla protokol/sözleşmesi olup olmadığı, reçeteyi yazan hekimin reçetenin yazıldığı tarihlerde ilgili hastanede çalışıp çalışmadığı ve MEDULA sisteminde kayıtlı olup olmadığı kontrolleri yapılmak istenildiğinde sorunlar yaşanmış ve hak sahiplerinin mağduriyetine sebep olunduğundan, söz konusu sorunların giderilmesi amacıyla MEDULA-Eczane sisteminde manuel hekim bilgi girişi yapılmasına izin verilmiştir.

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından hastanelerinde görev yapmakta olan tabip/diş tabibi bilgilerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi ve güncellemesi esnasında sorunlar yaşanması üzerine konu ile ilgili kılavuz hazırlanmış ve Kurumumuz web sayfasında yayımlanmıştır.

Ancak yapılan incelemede Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde görev yapmakta olan hekim/diş hekimi kayıtlarının halen eksik veya hatalı olduğu tespit edilmiştir.

01.10.2010 tarihi itibariyle MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde reçete kayıtlarında hekim bilgisi bulunmayan veya hatalı bilgisi olan hekimler tarafından düzenlenen reçeteler karşılanmayacağından, hasta mağduriyetine sebebiyet vermemek amacıyla bu konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi, MEDULA Hastane sistemindeki doktor bilgilerine ait kayıtlarınızdaki eksikliklerin tamamlanması ve hatalı kayıtların ivedilikle güncellenmesi hususunda gerekli önlemlerin alınması,


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir